Cara membagi sudut 90° menjadi dua sama besar

Gambar dibawah menunjukkan cara membagi sudut 90° menjadi  dua sama besar. Langkah pertama buat garis AB dengan  panjang sembarang, buat garis C tegak lurus di titik B. Sudut  ABC adalah 90°. Buat busur…

Read more »